Qui som

La Societat Bach és una institució sense ànim de lucre creada per a la promoció del coneixement de la música antiga, especialment la del compositor Johann Sebastian Bach. Per complir amb aquest objectiu, la SB, segons consta en els seus estatuts, té l’encomanda de dur a terme les següents activitats:

  • Creació i gestió de grups corals, que participen en els concerts organitzats per la SB i en actes litúrgics.
  • Organtizació de concerts corals, de música de cambra i d’orgue a la seu social.
  • Organització de conferències.
  • Organització de cursos de música antiga, direcció coral i música litúrgica.
  • Escola de música per infants i adults.
  • Creació d’una biblioteca especialitzada.
  • Sortides i viatges lúdico-musicals.
  • Manteniment d’una pàgina web per a la comunicació amb els associats i amants de la música de Bach.
  • Creació d’una Escolania.
  • Organització d’un ensemble orquestral associat.

Actualment, la Societat Bach gestiona dos agrupacions corals, el Cor Bach, cor de propòsit general amb especial focalització en la música del barroc i més concretament en la de J. S. Bach, i la Capella Bach, cor de cambra amb el propòsit d’interpretar música pròpia de grups reduits i d’experimentar amb nous estils de música coral.

La SB organitza concerts corals i de música de cambra en les seus pròpies (parròquia de Sant Miquel dels Sants, parròquia de la Mare de Déu de la Salut i teatre de Sant Miquel) i també en altres ubicacions externes.

A més a més, per als socis i amics de la Societat, la SB realitza cursos de música per adults i altres activitats de caràcter social sempre relacionades amb la música, com ara visites a museus i llocs notables, sortides per assistir a concerts i òperes, etc.